Δωρεάν αντικατάσταση στο άρωμα σε περίπτωση ζημιάς του αρώματος εντός 14 ημερών